اصول برقراری کمپ در کوهستان: این قسمت" ج "

ادامه قسمت اول"ن"

ج: جهت و جایابی. جهت و جایابی همانطور که در ساختن بنا و ساختمان مهم است در استقرار کمپی موقتی نیز حایز اهمیت خواهد بود. منظور از جهت،جهت استقرار چادر می باشد و نیز منظور از جایابی، مکانی هست که برای استقرار انتخاب می شود که این امر می تواند تاثیرات بالایی بر ایمنی و آسودگی هم داشته باشد.

-         محل استقرار چادر از لحاظ مسیر باد، باران و برف

-         صاف و خشک بودن زیر چادر

-         فاصله نسبت به چادرهای دیگر

-         اشراف نسبت به منطقه

-         دسترسی به آب

-         در مسیر حرکت تیمها نبودن

البته که تمامی موارد مذکور بسته به اهمیت هرکدام باهم مقایسه می شوند. به عبارتی دسترسی به آب و در مسیر باد بودن نباید تحت تاثیر عامل "اشراف به منطقه" قرار گیرد.

مثال: صعود برای امروز کافیست. آمده ایم برنامه گلگشت و نباید که خود را به فشار بیندازیم. قسمتی از چادر که در دست من است را از کوله جدا کرده و تیرک ها را از خسرو میگیرم. چادر را برپا کرده و زمان زیادی برای مرتب کردن زیر چادر صرف نمیکنیم. این گونه فکر میکنم که در برنامه های گلگشتی نباید زیاد کار کرد و  باید تنبلی کرد. خسرو میگوید کنار همین مسیر پاکوب و روی قسمت چمنی-خاکی چادر را بزنیم چرا که منظره بهتری دارد تمام منطقه زیرپای ماست. قبول می کنم. به چادر میرویم و رادیو را روشن کرده و خوراکی ها را آماده خوردن میکنیم. درب چادر را باز گذاشته و از منظره لذت میبریم. خلاصه شب شده و زمان خواب میرسد. کمی زیر چادر شیب دارد و بعد از مدتی من دایم بیدار می شوم. جای سر و پایم را عوض میکنم و اندکی می خوابم. اما باز خسته می شوم.صدای کوهنوردان را میشنوم. نور چراغهایشان هر از گاهی چادر مارا روشن میکند. برخی حتی خسته نباشد هم به ما میگویند انگار نه انگار که نصف شب است!! به هرحال حدود ساعت 2 با خود کنار می ایم و تصمیم میگیرم با تحمل شرایط بخوابم اما نیم ساعت بعد باد شروع می شود. ای بابا! تذکر هم نمی شود به او داد تا چادر مارا خم نکند و ساکت شود. حدود ساعت 3 و نیم تصمیم میگیریم وسایل را جمع کرده و به سطح صاف و بی باد کنار چشمه برویم تا حداقل 3 ساعتی راحت بخوابیم. وسایل را بیرون برده و خسرو هم بیرون می آید و همزمان که بلند میشود باد چادر را از جا میکند و ...

/ 0 نظر / 54 بازدید